Mobile Villa

Mobile Villa

Mobile Villa

Mobile Villa

Mobile Villa

Mobile Villa

Mobile Villa

خانه متحرک

موقعیت: قم، خیابان آوینی

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵

مساحت زمین: ۸۰۰۰m۲

مساحت ساخت: ۱۵۰m۲

دانشجو: محمدحسن فروزانفر

استاد راهنما: دکتر مرتضی خائف

دانشگاه: قم، ترم ۸ کارشناسی معماری

توضیحات:

طرح پیش رو رویکردی پرسش گرانه _بر پایه بر هم زدن قواعد خودساخته و نانوشته ای که صرفا بر حسب عادت بوجود آمده اند_ دارد. تقسیم بندی فضای سکونت بر اساس عملکرد های منفصل و ثابت رهیافتی اقتصادی و نیز فاقد زمان است که تا امروز همچنان بکار گرفته می شود. هیچ انسانی دو روز یکسان را سپری نمی کند که بخواهد امور یکسانی را انجام دهد. در واقع دامنه فعالیت های انسان طیف پیوسته ای را شامل می شود که به آرامی در حال تغییر است. مخاطب دائم در حال بزرگ شدن و دگرگونی بوده ولیکن فضای درگیر، ثابت و بدون تغییر است. چالشی که میان این دو عنصر ارگانیک و غیر ارگانیک در محور زمان بوجود می آید، ماهیت ارتباط انسان و فضا را به تنش می کشاند. اگر بخواهیم در نوع نیازهای انسان خرد شویم، بی نهایت عملکرد خاص تعریف می شود که هر کدام نیاز به فضایی مشخص، با کیفیت و کمیت متفاوت دارند؛ لذا متغییر های عملکردیِ خاصِ فضا جای خود را به متغییر های عمومی و کلی تر می دهند.

استراتژی طرح برای رسیدن به این مهم، تقسیم بسته های فضایی خانه به سه بخش عمومی، نیمه عمومی و خصوصی است؛ به صورتی که هیچ گونه کارکردی بر آن متصور نیست. بدیهی است نوع فعالیت مخاطب بر حسب میزان عمومیت و خصوصیتش در هر یک از بسته های فضایی سه گانه قابل تعریف می باشد. لذا فضا قابلیت انعطاف در تغییر پیوسته عملکردها را داراست. مورد دیگر تنوع فضایی و بسط فضایی در ارتفاع می باشد. مخاطب با سیرکولاسیونی نامتمرکز که مقصدی را نشانه نگرفته است، فضای مورد نظر خود را جست و جو می کند. این مهم به تعمق در کیفیت فضا می افزاید، حالات و حواس مخاطب را دائم تغییر می دهد و گشت و گذاری در خانه را به وی هدیه می کند. اقتضای چنین هدفی، مسیرهای ارتباطی بسیار و اتصالات پی در پی میان تراز ها (سرویس پله) می باشد. لذا در این طرح اصالت به مسیر (خط) داده شده است نه فضای مکس (صفحه). همیشه ما راهرو ها را به هدف رسیدن به مقصد طی می کنیم، ولیکن اینجا خبری از مقصد از پیش تعیین شده نیست و این جست و جو پایانی ندارد.