Father & Son Villa

Father & Son Villa

Father & Son Villa

Father & Son Villa

Father & Son Villa

Father & Son Villa

ویلای پدر و پسر

موقعیت: قلات، استان فارس

کارفرما: آقای دباغ

مصالح: آجر و بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵

مساحت زمین: ۱۳۰۰m۲

مساحت ساخت: ۱۷۰m۲

معماران مسئول: امیر مشتاقی، رئوف مرزوقی

گرافیک: امیر مشتاقی

توضیحات:

ویلای پدر و پسر پروژه در سال ۱۳۹۵ به استودیو مبنا ارجاع داده شد. پروژه واقع در منطقه ای به نام قلات است در نزدیکی شهر شیراز که منطقه ای کوهپایه ای و سبز می‌باشد سناریوی پروژه ساخت ویلایی برای استراحت و تعطیلات آخر هفته، با دو واحد مجزا برای پدر و پسر خانواده بود. اساس شکل گیری پروژه قرارگیری هسته‌ای در میان حجم بود که باز تعریفی از ارتباط واحد پدر و پسر و همچنین فضاهای خصوصی و عمومی ویلا می باشد. با وجود این هسته ارتباطی شفاف، هر ویلا دارای حریمی تعریف شده می باشد. هسته شفاف با دارا بودن فضاهای خدماتی چون سرویس بهداشتی، پاشویی و حمام امکان استراحت موقت و تنظیف را برای ورود کاربران فراهم می سازد. در ساماندهی فضایی مجموعه، فضاهای عمومی در یک بخش و فضاهای خصوصی دربخش دیگر قرار گرفتند در حالی که فضای انتظار حجمی شیشه‌ای و درمیان این دو بخش است. از سوی دیگر، منطق طراحی فرم بر اساس ماتریس عددی نوشته شده است که قابل رشد در محورهای طولی، عرضی و ارتفاعی می باشد و حتی کوچکترین جزئیات پروژه برگرفته از تابع عددی مادر است. برای نمونه آجر که از مصالح ماتریس پذیر و قابل استفاده در کلیات و جزییات به پروژه پیشنهاد شده است.