مسابقه طراحی لوگو مجله معماری ویلا

شورايِ راهبرديِ مجله ‏ی معماري “ويلا”، در ‏راستاي اهميتِ ترويج مسابقات طراحي معماري، ايجاد رقابت سالم ميان طراحان، فراهم ‏آوردن زمينه‏ ي مناسب براي معرفي استعدادهاي جوان و همچنين امکان انتخاب طرح بهتر، تصميم گرفت لوگوي مجله را از طريق برگزاري مسابقه انتخاب کند. فراخوان برگزاري مسابقه‏ ی طراحي لوگوي مجله ‏ی “معماري ويلا” در دي‏ماه 1394 منتشر شد و از علاقمندانِ معمار و گرافيست دعوت شد تا در اين مسابقه شرکت نمايند. مسابقه‏ی طراحي لوگو به صورت آزاد برگزار شد و در تعداد آثار ارسالي و تکنيک ارائه، محدوديتي وجود نداشت. فرصت ارسال آثار تا تاريخ 1394/12/10 بود و جلسه‏ ی داوري در تاريخ 1394/12/15، با حضور سه داور که در فراخوان مسابقه معرفي شده بودند، صورت گرفت. ترکيب هيئت داوران اين مسابقه را جناب آقاي رضا نجفيان (معمار)، آقاي عليرضا انوري (گرافيست) و آقاي سامان مسگريان (معمار و حامي مالي مجله) تشکيل مي‏ دادند.

در پايان مهلت قانوني ارسال آثار، تعداد 338 اثر به دبيرخانه مسابقه ارسال شده و کدِ ثبت‏نام دريافت نمودند. اعضاي هيئت داوران، پس از برگزاري جلسات هماهنگي و با‏توجه به پاسخگويي طرح، زيبايي‏شناسي و نوآوري در طراحي، آثار را مورد بررسي قرار‏دادند. از ميان آثار رسيده، تعداد 20 اثر به مرحله‏ی نهايي داوري راه پيدا کردند. پس از بررسي مجدد آثارِ منتخب، سه اثر برگزيده توسط هيئت داوران به شرح زير معرفي شدند:

رتبه‏ی اول: خانم عاليه رزمگير با مجموع 7 امتياز (يک امتياز اول و دو امتياز دوم از هيئت داوران)
رتبه‏ی دوم: آقاي احمد صفار با مجموع 6 امتياز (و امتياز اول از هيئت داوران)
رتبه‏ی سوم: خانم پريسا صحت با مجموع 4 امتياز (دو امتياز سوم و يک امتياز دوم از هيئت داوران)