بازدید معماران فرانسوی از دانشکده هنر و معماری

در ادامه ی خبر منتشر شده در مورد بازدید گروه 23 نفره معماران فرانسوی از مکان های دیدنی تهران، با همکاری فصلنامه تخصصی ویلا و حمایت و پشتیبانی رییس موزه پست، جناب آقای دکتر نصرآبادی، امکان بازدید این گروه از دانشکده هنر و معماری نیز فراهم شد. مکانی بسیار جذاب و دیدنی که دانشجویان در حال سپری کردن کلاس های خود در آن جا هستند و قسمت هایی از آن مجموعه در حال مرمت است.

 

 

© امیرعباس ابوطالبی

 

© امیرعباس ابوطالبی

 

© کیانا موسوی

 

© کیانا موسوی

 

© کیانا موسوی

 

© کیانا موسوی

 

© امیرعباس ابوطالبی

 

© امیرعباس ابوطالبی

 

© امیرعباس ابوطالبی

 

© امیرعباس ابوطالبی