مصاحبه ویلا با دریس کتانی

این مصاحبه بین آقایان امیرعباس ابوطالبی و دریس کتانی در رابطه با تیپولوژی ویلا

در نسخه چاپی شماره 8 مجله ویلا، همراه با نمایش اثر ویلای آگاوا به چاپ رسیده است.

ویلا آیا ویلا ها گونه ای مستقل از معماری هستند؟

کتانی بله قطعا، زیرا به قلب هدف معماری یعنی پناهگاه و مکانی برای زندگی آمیخته با صلح و صفا می پردازد که می تواند تجربه زندگی ما را بهبود بخشد.

ویلا آیا با این جمله موافقید؟

" طراحی ویلا موضوعی مناسب برای تمرین و تجربه رویکردهای نظری معماران پیشرو و دفاتر معماری است؟"

کتانی ترجیح می دهم این طور عنوان کنم که بهترین موضوع برای ادراک طبیعت واقعی معماری و اثرش بر انسان است بی آنکه از اهمیت دیگر گونه های معماری بکاهد.

ویلا چرا برخی از معماران ویلاها را خانه می نامند؟

کتانی زیرا واژه "مسکن" بیشتر به کلمه "خانه" شباهت دارد که بیشتر احساسات ما را لمس می کند.

ویلا به نظر شما، مهمترین تفاوت بین یک خانه و یک ویلا چیست؟

کتانی فکر می کنم مسکن بیشتر به درک مفهوم سرپناه یا خانه نزدیک است در حالی که یک ویلا فریبنده تر و معمولا در بافتی شهری است.

ویلا پروژه شما به کدام دسته تعلق دارد؟

ویلاهای شهری/روستایی، ویلاهای دائمی (اقامتی)، ویلا های موقت( تفریحی)

کتانی ویلایی دائمی در بافت شهری

ویلا اگر مجله ویلا مسابقه ای بین المللی برای طراحی ویلا برگزار کند، کدام دسته بندی را ترجیح می کنید؟

الف: ویلاهای زیر 100 مترمربع، 100-250 مترمربع، 250-500 مترمربع، 500-1000 مترمربع و بیشتر

ب: ویلاهای کوهستانی، ویلاهای جنگلی، ویلاهای ساحلی، ویلا های کویری

کتانی 

150-500 متر مربع

ویلاهای کویری

ویلا چه نقد و نظری درباره کار ما دارید؟

کتانی به نظر من هر پروژه چالشی تازه است که به هدف پرسش مداوم از ما و پرهیز از تکرار همان پاسخهای گذشته طرح می شود. حفظ این روحیه با تکرار دائم هدف حقیقی است. همچنین هدف آن است که دشواری ها را نادیده بگیریم و لذت وعلوی که معماری می بخشد را به خاطر بسپاریم. 

 

هانیه فرج زاده  ll ویلانیوز