مصاحبه ویلا با سلیم اردیل

این مصاحبه بین آقایان امیرعباس ابوطالبی و اردیل سلیم در رابطه با تیپولوژی ویلا

در نسخه چاپی شماره 8 مجله ویلا، همراه با نمایش اثر ویلای ما وی لا به چاپ رسیده است.

ویلا آیا ویلا ها گونه ای مستقل از معماری هستند؟

اردیل  بله، ما به عنوان یک شرکت ویلا ها را خانه هایی مجلل در محیطی ویژه تلقی می کنیم.

ویلا آیا با این جمله موافقید؟

" طراحی ویلا موضوعی مناسب برای تمرین و تجربه رویکردهای نظری معماران پیشرو و دفاتر معماری است؟"

اردیل بله، به نظر من ویلا ها باید گونه ای خاص باشند. انها ویترین هایی برای بصیرت، توانمندی، فلسفه طرحی و نقطه نظر معماران به سبک زندگی هستند.

ویلا چرا برخی از معماران ویلاها را خانه می نامند؟

ویلا به نظر شما، مهمترین تفاوت بین یک خانه و یک ویلا چیست؟

اردیل  در آمریکا، بیشتر افراد از واژه "ویلا" استفاده نمی کنند. اغلب اصطلاح "مسکن مجلل" یا " خانه طراح" را به کار می برند. فکر می کنم بیشتر به واژگان مصطلح بومی بستگی دارد. برای مثال در ترکیه، "ویلا" اغلب برای اقامتگاههای منفرد در هر سایز و از هر نوعی به کار می رود.

ویلا پروژه شما به کدام دسته تعلق دارد؟

ویلاهای شهری/روستایی، ویلاهای دائمی (اقامتی)، ویلا های موقت( تفریحی)

اردیل پروژه ما به هر دو گروه ویلاهای موقت و دائم تعلق دارد در حالی که می تواند برای هر دو نوع کاربری استفاده شود. انتخاب در این مورد به عهده کارفرماست چراکه ما خانه را به هر دو منظور طراحی کرده ایم.

ویلا اگر مجله ویلا مسابقه ای بین المللی برای طراحی ویلا برگزار کند، کدام دسته بندی را ترجیح می کنید؟

الف: ویلاهای زیر 100 مترمربع، 100-250 مترمربع، 250-500 مترمربع، 500-1000 مترمربع و بیشتر

ب: ویلاهای کوهستانی، ویلاهای جنگلی، ویلاهای ساحلی، ویلا های کویری

اردیل الف، در حال حاضر مرتبط تر به نظر می رسد چرا که مقایسه ویلاهایی که تفاوت مساحت زیادی دارند ممکن است دشوار باشد.

ویلا چه نقد و نظری درباره کار ما دارید؟

اردیل در حال حاضر نقدی ندارم.

 

هانیه فرج زاده ll ویلانیوز