معماران اولیک

معماران اولیک

تلفن: ۴۲۰۲۲۰۸۰۵۵۹۵; +۴۲۰۷۷۰۲۰۵۵۴

ایمیل: petr.uhlik@uhlikarchitekti.cz

وب سایت: http://www.uhlikarchitekti.cz/

بیوگرافی:

آن ها در هر دو بخش خصوصی و عمومی فعالیت داشته اند و به عنوان جنبه کلیدی کارشان، رویکرد منطقی، جستجوی روش های جدید و حفاظت از ارزش های فرهنگی را در نظر می گیرند. استودیوی آنها چندین طرح رقابتی برنده جایزه برای فضاهای عمومی تولید کرده است.

پروژه‌های مرتبط: