استودیو پروتوتایپ

استودیو پروتوتایپ

تلفن: +۳۱(۰)۲۰۷۷۸۱۵۶۷

ایمیل: info@studioprototype.nl

وب سایت: http://www.studioprototype.nl/

بیوگرافی:

صنعت ساختمان­ سازی در حال حاضر به سمت تغییرات بزرگی است. دقیقا در این دنیای در حال تغییر است که فرصت های جدید بوجود می آیند. در سال 2008، سالی که بحران اقتصادی برای اولین بار احساس شد، استودیوی پروتوتایپ، یک استودیوی طراحی چند رشته ای برای معماری و شهرسازی در آمستردام ایجاد به وجود آمد.

در این دنیای در حال تحول، به عنوان طراح باید از موقعیت های بدست آمده نهایت استفاده را برد. دنیای امروز اساس مورد نیاز خود را می طلبد، طرح های منحصر به فرد ما ازحد  ساخت  بیشتر رفته و در جهان ناپایدار امروز پیشرفت نمی کنند، اما می توانند به آزمایش زمان برسند. این ساختمان ها به نحو شایسته و با حفظ ارزش فیزیکی آنها در محیط زیست قرار می گیرند و به خصوص این ساختمان ها را پایدار می کنند.

پروژه‌های مرتبط: