معماران ایروینگ اسمیت

معماران ایروینگ اسمیت

تلفن: +۶۴ ۳ ۵۴۸ ۱۳۷۲

ایمیل: Jeremy@isarchitects.nz

وب سایت: http://www.isarchitects.nz/

بیوگرافی:

این استودیوی طراحی، در آثار خود تاکید بسیاری به حفظ مناظر طبیعی موجود بجای ایجاد زمینه های جدید دارد.

پروژه‌های مرتبط: