دفتر طراحی و ساخت اردیل

دفتر طراحی و ساخت اردیل

بیوگرافی:

اردیل یک دفتر معماری پیشرو است که در سال 1952 در ازمیر، ترکیه تاسیس شده است. این شرکت در طراحی واحدهای مسکونی تک و چند واحده و ساختمانهای تجاری چند طبقه و ساخت آنها تخصص دارد. فلسفه طراحی شرکت بر مینیمالیسم سختگیرنه استوار است و از سبک پست مدرن تاثیر می گیرد. طراحی و ساخت با توجه به جزئیات و آگاه به محیط زیست هستند و به قواره مشتری، مکان و محیط در می آیند. این دفتر در سال 2016 برای پروژه “Ma Vie La”   موفق به کسب جایزه بین المللی ارکیتایزر  در گروه "بتن" شده است.

پروژه‌های مرتبط: