آینه

آینه

بیوگرافی:

عاطفه کرباسی :

استاد یار دانشگاه شهید بهشتی ، دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناس ارشد معماری منظر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران.

علی سلطانی : کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران

علی دهقانی : کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران.

جوایز دفتر معماری آینه

برنده جوایز معماری متعدد داخلی و خارجی :

رتبه نخست جایزه معمار ۱۳۹۱ در بخش مسکونی 

رتبه دوم جایزه معمار ۱۳۹۱ در بخش ساختمانهای عمومی 

رتبه سوم جایزه معمار ۱۳۹۲ در بخش ساختمانهای عمومی

رتبه اول مسابقه معماری داخلی و طراحی نما ۱۳۹۱ و فینالیست جشنواره جهانی معماری سنگاپور در بخش ساختمانهای تجاری (WAF ۲۰۱۳)

پروژه‌های مرتبط: