دفتر معماری لوکاری

دفتر معماری لوکاری

تلفن: +۳۵۸۴۰۰ ۵۷۴۰۱۶ ،

ایمیل: louekari.lauri@gmail.com

وب سایت: http://arkkitehtitoimistolouekari.fi/

بیوگرافی:

دفتر معماری لوکری بیش از 40 سال است که در فنلاند شمالی در زمینه طراحی مسکونی و به خصوص خانه های شخصی فعالیت می کند. این دفتر در طول ده سال گذشته بیش از ده ویلای سیاه در لپ لند و اوستروبوتنیا طراحی کرده است. این ویلا ها اغلب از الوار ساخته می شوند که به معنی استفاده از سازه های چوبی به ضخامت 15 تا 25 سانتی متر است. این نوع از سازه به دلیل واکنش خوب در برابر زلزله در کشورهایی چون ژاپن هم محبوب است.

پروژه‌های مرتبط: