آرشیزپکتراس

آرشیزپکتراس

وب سایت: http://www.archispektras.lt

بیوگرافی:

آرشیزپکتراس یک دفتر طراحی معماری و معماری داخلی است که در کاوناس کشور لتونی واقع شده است. شخصیت پردازی در آثار، توجه به معماری محلی و عملکردگرایی، از جمله عمده مبانی فکری این گروه معماری موفق است. ایده های معمارانه، جزئیات نوین، گزینش ظریف مصالح و کیفیت پردازی فضایی، به بخش هایی جدایی ناپذیر از آثار این معماران مبدل شده اند. شعار این کمپانی لتونیایی این است: معماری ظهور بصری و فضایی یک ایده ی منحصر به فرد است.

پروژه‌های مرتبط: