علی کرمانیان

علی کرمانیان

وب سایت: http://www.alikermanian.com/

بیوگرافی:

علی کرمانیان متولد شهریورماه ۱۳۴۴ درتهران، مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته‌ی معماری را با رتبه‌ی ممتاز ازدانشگاه UCL لندن دریافت نمود. پس ازمدتی به عنوان دستیار به تدریس در همان دانشگاه پرداخته ودر دفاتر معماری همچون Price و Dusek در لندن به فعالیت مشغول شد . با بازگشت به ایران، به تدریس در دانشگاه آزاد تهران مرکز پرداخت و در سال ۱۳۷۱ به سمت مدیر گروهی این دانشگاه منصوب شد. در سال ۱۳۷۰ دفتر شخصی خود با عنوان علی کرمانیان و همکاران را در تهران پایه گذاری نمود و از آن زمان تا کنون پروژه‌های ارزشمند زیادی توسط این دفتر طراحی و ساخته شده است.  علی کرمانیان یکی از پایه گذاران «مؤسسه ی تهران» بوده و فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی نیز به نفع جامعه‌ی معماران کشورمان انجام داده است.

پروژه‌های مرتبط: